DOKUMENTY
1. Nip, Regon i wpis do ewidencji

2. Licencja transportowa

3. Nr Konta i Swift